1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

1.1.2  Szervezeti struktúra

1.1.3 A szerv vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek (Nem áll adat rendelkezésre)

1.3 Gazdálkodó szervezetek (Nem áll adat rendelkezésre)

1.4 Közalapítványok (Nem áll adat rendelkezésre)

1.5 Lapok (Nem áll adat rendelkezésre)

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek (Nem áll adat rendelkezésre)

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre

Adatvédelmi szabályzat

Aalapító okirat 2020

Intézmény szervezeti és működési szabályzata 2020

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok ( Nem áll adat rendelkezésre)

2.3 Közszolgálatatások

Az intézmény közszolgáltatásainak megnevezése

Szolgáltatások tartalmi leírása

Tájékoztatás igénybe vételi rendről

Kérelem alapszolgáltatáshoz

Kérelem idősotthoni ellátáshoz

Az intézmény szolgáltatásainak térítési díjai

Térítési díjak 1. oldal 2020

Térítési díjak 2. oldal 2020

2.4 A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke (Adat nem áll rendelkezésre)

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Tájékoztatás kezelt adatok köréről

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Az adatokhoz való hozzáférhetőség

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei (Adat nem áll rendelkezésre.)

2.5 Nyilvántartási kiadványok (Adat nem áll rendelkezésre.)

2.6 Döntéshozatal, űlések (Adat nem áll rendelkezésre.)

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok (Adat nem áll rendelkezésre.)

2.8 Pályázatok (Adat nem áll rendelkezésre.)

2.9 Hirdetmények (Adat nem áll rendelkezésre.)

2.10 Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalára szab. 2020

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Postacím: 4484 Ibrány, Lehel u. 43-45.

Telefonszáma: 06/42/200-256

ebredes12@mail.com

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Kerekes Károlyné

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Táj.közérdekű adatokra vonatkozó stat.adatokra

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. (Adat nem áll rendelkezésre)

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. (Adat nem áll rendelkezésre.)

2.11 Közzétételi listák

Adat nem áll rendelkezésre

3. Gazdálkodási adatok

3.1.1 A működés törvényessége

Közzétételi egység: Vizsgálatok ellenőrzések listája

Int.ellenőrzésekről kimut.

3.1.2 Az Állami Számvevőszék Ellenőrzései:  Nem, áll  adat rendelkezésre

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok : Nem, áll  adat rendelkezésre

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

Kapacitás tájékoztató

3.1.5 Működési statisztika

1202 Székhely

1202 Telephely

1207 Alapszolgáltatás

2023 Kérdőív szociális szolgáltatásokról

3.2 Költségvetések, beszámolók

Költségvetés 2019-2020

3.2.1 Éves költségvetések

2019 költségvetési beszámoló + 2020 költségvetés

Eredménykimut. 2019

Mérleg 2019

Szöveges értékelés 2019

3.2.2.  Számviteli beszámolók

3.2.3 A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói (Adat nem áll rendelkezésre.)

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2019.évben fogl.száma és juttatása

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege.

Vezetői bérek 2019.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Adat nem áll rendelkezésre.)

3.3.2 Támogatások (Adat nem áll rendelkezésre.)

3.3.3 Szerződések

A Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona 5 millió forintot elérő hatályos szerződései

3.3.4 Koncessziók (Adat nem áll rendelkezésre.)

3.3.5 Egyéb kifizetések (Adat nem áll rendelkezésre.)

3.3.6. Egyéb kifizetések (Adat nem áll rendelkezésre.)

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések (Adat nem áll rendelkezésre.)

3.3.7. Közbeszerzések (Adat nem áll rendelkezésre.)

 

Idősek Ottohna Ibrány